Vítejte na webových stránkách SDH Tři Dvory


SDH Tři Dvory

(založeno 1887)

Obec Tři Dvory se nachází ve Středočeském kraji, 2,5 km od okresního města Kolín.

Dle dochovaných záznamů z kroniky obce Tři Dvory, byl v roce 1887 založen v obci sbor dobrovolných hasičů. Zakládajícími členy byli: Jan Cyvín, rolník, čp. 3; František Poříz, řídící učitel; Josef Cukr, rolník, čp. 28; Josef Novotný, učitel a Josef Cyvín, truhlář.

Tito obyvatelé obce Tři Dvory stáli u zrodu organizace, která funguje nepřetržitě již více jak 125 let.

Od roku 1887 uplynula řada let, v průběhu kterých se ve sboru vystřídaly desítky a desítky dobrovolných hasičů, měnila se jejich technika, druh činnosti, horší roky střídaly lepší, z hasičů se stali požárníci a naopak, ……., ale po celou dobu byla organizace udržována nadšenci v chodu, funkční a více či méně aktivní.

Počet členů se v průběhu let měnil, kdy z pěti zakladatelů se organizace v roce 2012 dostala na 50 dospělých členů a 8 dětí. Z nich byla vytvořena družstva žen, dětí a mužů. Pravidelně se účastní regionálních soutěží, kde měří své síly - zejména v Polabské lize a v místní soutěži o Pohár starostky obce Tři Dvory, kterou se daří pořádat již několik let.

Dobrovolní hasiči se aktivně účastní kulturního a společenského života v obci, jsou obci nápomocni při zajišťování místních akcí a aktivně se podílejí na chodu obce. Spolupracují i s ostatním organizacemi ve Třech Dvorech.

V průběhu let se měnili nejen dobrovolní hasiči, ale i jejich technika. Od, dnes již historických, stříkaček z let 1870 a 1894 od firmy Smekal, které jsou naší pýchou, se postupně přecházelo k motorovým stříkačkám PPS 8 a PPS 12; od koňských postrojů přes traktory, k motorovým vozidlům. V současné době SDH Tři Dvory disponuje funkčními PPS 12, sportovně laděnou výkonnější PPS 15 a plovoucím čerpadlem NIAGARA. Dále disponuje PPS 8, která je zapůjčena do expozice muzea HZS ve Zbirohu. K přepravě vybavení je využíván přívěs za osobní automobil.

V průběhu existence prokázal hasičský sbor svoji funkčnost a potřebnost. Od likvidace (nebo pomoci při likvidaci) občasných požárů v obci nebo v jejím okolí (polích a lesích), po zajišťování servisu pro profesionální jednotky HZS (když už naše vybavení nedostačovalo) až po ostrahu požářiště. Později se přidala další činnost a to pomoc při povodních. Po léta trápí okrajové části obce, ke kterým se rozlévá rozvodněná řeka Labe. Zde se jedná o pomoc při přípravě pytlů s pískem, povodňové hlídky a po opadnutí vody čerpání vody ze zbylých lagun.

Své zkušenosti na tomto poli své činnosti zúročili naši dobrovolní hasiči společně s ostatními sbory z okolních obcí, kdy se jako dobrovolníci podíleli na pomoci při likvidaci následků povodní na Moravě, na Mělnicku a naposledy v roce 2013 v Kolíně-Sendražicích.

Foto z čerpání zaplavených ulic v Kolíně-Sendražicích.

 

Všem těm, kteří se po léta aktivně věnovali činnosti sboru dobrovolných hasičů a navázali na odkaz pěti zakladatelů z roku 1887, patří úcta a poděkování za jejich činnost a čest památce těch, kteří se dnešních dnů nedožili.

Pavel Zeman            

starosta SDH Tři Dvory


Kontakt

SDH Tři Dvory

pavelzeman@razdva.cz

seifertovairma@seznam.cz

l.svoboda3@seznam.cz